Boodschap, 5 juli 1984


 

Boodschap, 5 juli 1984 [O]

Bid steeds voor elk werk en beëindig het met bidden. Als jullie dat doen, zal God jullie en je werk zegenen. Deze laatste dagen hebben jullie weinig gebeden en veel gewerkt. Bid meer. In het gebed zullen jullie rust vinden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`