Boodschap, 19 juli 1984


 

Boodschap, 19 juli 1984 [O]

Lieve kinderen, de laatste dagen hebben jullie het werk van Satan ervaren. Ik ben altijd met jullie; wees niet bevreesd door die bekoringen, God waakt altijd over jullie. Ik ben met jullie, ook in de kleinste beproevingen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`