Boodschap, 26 juli 1984


 

Boodschap, 26 juli 1984 [O]

Ook vandaag nodig Ik jullie uit in het gebed en de boete te volharden. Vooral de jongeren van deze parochie moeten ijveriger zijn in hun gebeden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`