Boodschap, 23 augustus 1984


 

Boodschap, 23 augustus 1984 [O]

Bid, bid, bid !
Bovendien, aldus Marija, heeft Zij gevraagd dat allen en met name de jongeren, zich tijdens de H.Mis waardig gedragen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`