Boodschap, 30 augustus 1984


 

Boodschap, 30 augustus 1984 [O]

Boodschap aan de parochie naar aanleiding van het kruis dat in 1933 op de Krizevac werd opgericht voor de 1900ste gedenkdag van de dood en de verrijzenis van Jezus: Lieve kinderen, dit kruis lag in het plan van God besloten toen jullie het hebben opgericht. Ga vooral in deze dagen de berg op en bid aan de voet van het kruis. Ik heb jullie gebeden nodig.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`