Boodschap, 8 november 1984


 

Boodschap, 8 november 1984 [O]

Lieve kinderen, jullie geven je niet genoeg rekenschap van de boodschappen die God jullie door mijn tussenkomst geeft. Hij geeft jullie grote genaden die jullie niet aangrijpen. Bid de H.Geest dat Hij jullie mag verlichten. Als jullie eens wisten hoe groot de genaden zijn die God jullie verleent, dan zouden jullie zonder ophouden bidden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`