Boodschap, 15 november 1984


 

Boodschap, 15 november 1984 [O]

Lieve kinderen, jullie zijn het uitverkoren volk. De Heer geeft jullie veel genaden. Maar jullie zijn je niet bewust van elke boodschap die Ik jullie geef. Ik herhaal alleen: bid, bid, bid. Ik kan jullie niets anders zeggen, omdat Ik van jullie hou. Ik zou willen dat jullie in het gebed mijn liefde en Gods liefde zouden ervaren.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`