Boodschap, 3 januari 1985


 

Boodschap, 3 januari 1985 [O]

Lieve kinderen, de Heer heeft jullie vandaag veel genaden gegeven. Maak van deze week een tijd van dankzegging voor alles wat God jullie heeft geschonken.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`