Boodschap, 17 januari 1985


 

Boodschap, 17 januari 1985 [O]

In deze dagen strijdt Satan verraderlijk tegen deze parochie. Lieve kinderen, jullie gebed verslapt en het zijn er niet veel die naar de Mis gaan. Bied weerstand in deze dagen van beproeving.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`