Boodschap, 7 februari 1985


 

Boodschap, 7 februari 1985 [O]

In deze dagen is Satan bijzonder actief in deze parochie. Bid, lieve kinderen, opdat Gods plannen verwezenlijkt worden en elke beproeving van Satan tot glorie van de Heer beëindigd wordt. Ik ben zo lang gebleven om jullie in deze beproevingen te helpen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`