Boodschap, 28 februari 1985


 

Boodschap, 28 februari 1985 [O]

Vandaag nodig Ik jullie uit om in de week dit woord te beleven: 'Ik bemin God'. Lieve kinderen, door de liefde kunnen jullie alles verkrijgen, zelfs wat jullie onmogelijk lijkt. De Heer verlangt dat deze parochie Hem geheel en al toebehoort. Ik verlang dat ook.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`