Boodschap, 14 maart 1985


 

Boodschap, 14 maart 1985 [O]

Lieve kinderen, jullie hebben allemaal in de loop van je leven licht en duisternis ervaren. God geeft iedereen de kennis van goed en kwaad. Ik roep jullie naar het licht. Draag het naar de mensen die in duisternis leven. Iedere dag komen er mensen die in duisternis leven, aan de deur van je huis kloppen. Lieve kinderen, geef hun zelf het licht.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`