Boodschap, 24 maart 1985


 

Boodschap, 24 maart 1985 [O]

Vandaag wil Ik jullie allen uitnodigen te gaan biechten, zelfs als je de laatste dagen gebiecht hebt. Ik verlang dat jullie mijn feest in je hart vieren. Jullie kunnen dat niet als jullie je niet helemaal aan de Heer overgeven. Om die reden roep Ik jullie allemaal op tot verzoening met de Heer.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`