Boodschap, 2 mei 1985


 

Boodschap, 2 mei 1985 [O]

Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om met je hart te bidden en niet te willen meedoen uit gewoonte. Sommigen komen hier zonder aan dit bidden met het hart te willen meedoen. Ik nodig jullie uit als een moeder. Bid opdat het gebed in jullie hart onder alle omstandigheden de overhand heeft.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`