Boodschap, 16 mei 1985


 

Boodschap, 16 mei 1985 [O]

Ik nodig jullie uit met meer ijver te bidden en ook beter deel te nemen aan de Mis. Ik wil dat de Mis voor jullie een Godservaring wordt. En vooral de jongeren spoor Ik aan: Sta open voor de H.Geest, omdat God jullie in deze dagen waarin Satan heel actief wordt, naar zich toe trekt.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`