Boodschap, 6 juni 1985


 

Boodschap, 6 juni 1985 [O]

Dezer dagen zullen er pelgrims uit alle landen hier in jullie parochie komen. Ik nodig jullie uit om te beminnen. Bemin eerst je gezin en dan zullen jullie allen die hier komen, onthalen en beminnen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`