Boodschap, 4 juli 1985


 

Boodschap, 4 juli 1985 [O]

Ik dank jullie voor ieder offer dat jullie hebben gebracht. En nu nodig Ik jullie uit al je offers met liefde op te dragen. Jullie die ontredderd zijn, help de pelgrims met vertrouwen en naarmate jullie vertrouwen zal de Heer zijn genade schenken.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`