Boodschap, 11 juli 1985


 

Boodschap, 11 juli 1985 [O]

Lieve kinderen, Ik hou van deze parochie, Ik zal haar met mijn mantel tegen alle werken van Satan beschermen. Bid opdat Satan zich uit deze parochie terugtrekt en uit ieder die in deze parochie komt. Zo zullen jullie elke oproep van God kunnen horen en er door je leven aan beantwoorden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`