Boodschap, 12 september 1985


 

Boodschap, 12 september 1985 [O]

Tot Marija, op de Krizevac, vóór de viering van het feest van Kruisverheffing, de dag van de grootste bedevaart van het jaar: Moge het kruis in deze dagen in het middelpunt van jullie leven staan. Bid vooral geknield voor het kruis, de bron van grote genaden. Wijd je nu thuis speciaal aan het kruis toe. Beloof noch Jezus noch het kruis te beledigen en ook niet te vloeken.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`