Boodschap, 3 oktober 1985


 

Boodschap, 3 oktober 1985 [O]

Dank God voor alle genaden die Hij jullie gegeven heeft. Dank de Heer voor alle vruchten en prijs Hem. Lieve kinderen, je moet leren Hem te bedanken voor de kleine dingen, alleen dan kun je Hem bedanken voor de grote.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`