Boodschap, 24 oktober 1985


 

Boodschap, 24 oktober 1985 [O]

Ik verlang ernaar jullie van dag tot dag met heiligheid, goedheid, gehoorzaamheid en liefde tot God te bekleden, opdat jullie van dag tot dag mooier worden en beter in staat zijn jullie God te ontvangen. Lieve kinderen, luister naar mijn boodschappen en leef ernaar. Ik wil jullie begeleiden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`