Boodschap, 7 november 1985


 

Boodschap, 7 november 1985 [O]

Ik nodig jullie uit je naaste te beminnen, vooral degenen die je kwaad berokkenen. Zo zullen jullie met liefde de bedoelingen van de harten kunnen onderscheiden. Bid en bemin, lieve kinderen. Alleen met de kracht van de liefde zijn jullie in staat datgene te volbrengen wat jullie onmogelijk lijkt.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`