Boodschap, 26 december 1985


 

Boodschap, 26 december 1985 [O]

Ik dank allen die naar mijn boodschappen hebben geluisterd en die op de eerste Kerstdag gedaan hebben wat Ik jullie tevoren gezegd had. Vanaf nu zijn jullie van je zonden gereinigd en Ik zou jullie graag in de liefde van je hart willen blijven begeleiden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`