Boodschap, 13 februari 1986


 

Boodschap, 13 februari 1986 [O]

Deze vastentijd is voor jullie een extra stimulans om je leven te veranderen. Begin daarmee van nu af aan: Zet je TV af en laat zoveel andere nutteloze dingen achterwege. Lieve kinderen, Ik spoor jullie aan tot persoonlijke bekering: daarvoor is het nu de tijd.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`