Boodschap, 20 maart 1986


 

Boodschap, 20 maart 1986 [O]

Vandaag nodig Ik jullie uit om ijverig te zijn in het gebed. Jullie willen alles doen wat Ik je zeg, maar jullie slagen er niet in, omdat jullie niet bidden. Lieve kinderen, Ik verzoek jullie: stel je open en begin te bidden. Het gebed zal een vreugde voor jullie zijn. Als jullie beginnen zullen jullie dat niet lastig vinden, want jullie zullen met blijdschap bidden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`