Boodschap, 10 april 1986


 

Boodschap, 10 april 1986 [O]

Ik nodig jullie uit om in de liefde te groeien. Een bloem gedijt niet zonder water. Zo is het ook met jullie, lieve kinderen. Zonder de zegen van God kunnen jullie niet groeien. Jullie moeten alle dagen de zegen van God vragen om normaal te kunnen groeien en om met God al je werk te kunnen doen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`