Boodschap, 24 april 1986


 

Boodschap, 24 april 1986 [O]

Vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie zijn vergeten dat jullie allemaal belangrijk zijn. De oudsten van het gezin zijn vooral belangrijk; spoor hen aan om te bidden. Laten alle jongeren door hun leven een voorbeeld voor de anderen zijn; ze moeten de getuigen van Jezus zijn. Ik bid jullie, lieve kinderen, begin je te bekeren door het gebed, dan zullen jullie weten wat je moet doen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`