Boodschap, 1 mei 1986


 

Boodschap, 1 mei 1986 [O]

Begin het leven in het gezin te veranderen. Laat je gezin een volmaakte bloem zijn die Ik Jezus kan aanbieden. Lieve kinderen, elk gezin moet ijverig zijn in het gebed. Ik verlang dat men op een dag de vruchten daarvan in het gezin zal bemerken. Alleen zo zal Ik jullie allen als bloemblaadjes aan Jezus aanbieden voor de verwezenlijking van Gods plan.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`