Boodschap, 28 augustus 1986


 

Boodschap, 28 augustus 1986 [O]

Ik nodig jullie uit om in alles een voorbeeld voor de anderen te zijn, vooral door je gebed en je getuigenis. Lieve kinderen, zonder jullie kan Ik de wereld niet helpen. Ik wens dat jullie in alles met mij samenwerken, zelfs in de kleinste dingen. Help Mij daarom, lieve kinderen. Laat je gebed uit het hart komen en geef je helemaal aan mij over. Zo zal Ik jullie kunnen onderrichten en leiden op de weg die Ik met jullie ben gaan bewandelen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`