Boodschap, 11 september 1986


 

Boodschap, 11 september 1986 [O]

In deze dagen waarop jullie het kruis vereren, verlang Ik ernaar dat het kruis ook voor jullie een vreugde zal zijn. Lieve kinderen, bid vooral om ziekte en lijden met liefde te kunnen aanvaarden, zoals Jezus ze heeft aanvaard. Alleen zo zal Ik jullie met blijdschap de genaden en genezingen kunnen schenken die Jezus mij toestaat.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`