Boodschap, 16 oktober 1986


 

Boodschap, 16 oktober 1986 [O]

Ook vandaag wil Ik jullie tonen hoeveel Ik van je hou, maar Ik ben bedroefd, omdat Ik jullie niet allemaal kan helpen om mijn liefde te begrijpen. Daarom nodig Ik jullie uit, lieve kinderen, om te bidden en je volledig aan God toe te wijden, want satan probeert jullie naar gelang van de dagelijkse omstandigheden te onderwerpen en de eerste plaats in je leven in te nemen. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`