Boodschap, 4 december 1986


 

Boodschap, 4 december 1986 [O]

Ook vandaag nodig Ik jullie uit je hart voor te bereiden op die dagen dat de Heer jullie bovenal wil reinigen van alle zonden uit je verleden. Lieve kinderen, jullie kunnen het niet alleen en daarom ben Ik hier om jullie te helpen. Bid, lieve kinderen, want alleen zo kun je al het kwaad in jullie kennen en kun je het aan de Heer overgeven; zo zal de Heer je hart helemaal kunnen zuiveren. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden; bereid je hart voor door boete en vasten.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`