Boodschap, 11 december 1986


 

Boodschap, 11 december 1986 [O]

Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om in deze gezegende periode te bidden, teneinde de vreugde van de ontmoeting met de pasgeboren Jezus te smaken. Lieve kinderen, Ik wens dat jullie deze dagen net zo beleven als Ik. Ik wil je in de vreugde binnenleiden en je de blijdschap laten zien waarin Ik ieder van jullie wil laten delen. Daarom, lieve kinderen, bid en geef je geheel aan mij over.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`