Boodschap, 18 december 1986


 

Boodschap, 18 december 1986 [O]

Vandaag roep Ik jullie opnieuw op te bidden. Wanneer jullie bidden zijn jullie zoveel mooier ! Jullie lijken op bloemen die na de sneeuw schitteren van schoonheid met hun onbeschrijflijke kleuren. Ook spreiden jullie na het bidden nog meer alle schoonheid voor God uit om Hem te behagen. Bid daarom, lieve kinderen, en stel je leven voor de Heer open, opdat Hij van jullie harmonieuze en mooie bloemen kan maken die voor het paradijs bestemd zijn.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`