Boodschap, 1 januari 1987


 

Boodschap, 1 januari 1987 [O]

Vandaag, op nieuwjaarsdag, nodig Ik jullie allen uit om de boodschappen na te leven die Ik jullie geef. Lieve kinderen, jullie weten dat Ik omwille van jullie heel lang ben gebleven om je te leren verder te gaan op de weg naar de heiligheid. Bid daarom, lieve kinderen, zonder ophouden en volg alle boodschappen op die Ik je geef, want Ik doe dat met een grote liefde tot God en tot jullie.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`