filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/default/temp/data-default-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Boodschap, 25 februari 1987 - Medjugorje WebSite

Boodschap, 25 februari 1987


 

Boodschap, 25 februari 1987 [O]

Lieve kinderen, Ik wil mijn mantel om je heen slaan en je allemaal op de weg naar de bekering leiden. Lieve kinderen, Ik smeek jullie, geef heel je verleden aan de Heer met al het kwaad dat zich in je hart heeft opgestapeld. Ik wens dat ieder van jullie gelukkig is; als je zondigt is dat echter nooit mogelijk. Bid daarom, lieve kinderen, dan zul je de nieuwe weg van de vreugde leren kennen. De vreugde zal weer in je hart opbloeien; zo zul je blijde getuigen zijn van wat mijn Zoon en Ik van ieder van jullie verwachten. Ik zegen jullie.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`