Boodschap, 25 augustus 1988


 

Boodschap, 25 augustus 1988 [O]

Vandaag nodig Ik jullie allen uit blij te zijn om het leven dat God jullie geeft. Kindertjes, verheug je om God, de Schepper die jullie zo wonderbaar heeft geschapen. Bid, opdat je leven een vreugdevolle dankzegging mag zijn en dat deze als een rivier van vreugde uit je hart mag stromen. Kindertjes, dank aanhoudend voor alles wat jullie bezitten, voor iedere kleine gave die God jullie geeft, opdat Gods zegen zich altijd over je leven mag uitstrekken.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`