Boodschap, 25 juni 1990


 

Boodschap, 25 juni 1990 [O]

Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie danken voor al je offers en gebeden. Ik zegen jullie met mijn bijzondere moederlijke zegen. Ik roep jullie allen op voor God te kiezen en van dag tot dag zijn wil te ontdekken in het gebed. Lieve kinderen, Ik roep jullie allen op tot volkomen bekering, opdat de vreugde in je hart is. Ik ben gelukkig dat jullie hier vandaag in zo groten getale zijn.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`