Boodschap, 25 maart 1991


 

Boodschap, 25 maart 1991 [O]

Ook vandaag nodig Ik jullie uit: beleef het Lijden van Jezus in het gebed en in vereniging met Hem. Besluit meer tijd aan God te geven die jullie deze dagen van genade heeft geschonken. Bid daarom, lieve kinderen, en vernieuw op een speciale wijze de liefde tot Jezus in je hart. Ik ben met jullie en Ik vergezel jullie met mijn zegen en mijn gebeden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`