Boodschap, 25 oktober 1991

Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`