Medjugorje Budskapene


Budskapet, 4.oktober 1984 [O]

"Kjære barn! I dag vil eg fortelja dykk at de, på nytt og på nytt,gjer meg glad med bønene dykkar, men det er mange nok av dei i dette soknet som ikkje ber, og det gjer hjartet mitt sørgjelegt. Difor, be om at eg kan bringe alle dykkar offer og bøner til Herren. Takk for at de har svara på mitt kall. "

Budskapet, 8.oktober 1984 [O]

Måndag. Jacov var sjuk og han mottok denne bodskapen heime:
"Kjære barn! Lat alle bønene de ber om kvelden i heimane dykkar vera for omvending av syndarar, fordi verda er i stor synd. Be rosenkransen kvar kveld. "
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For at Gud skal leve i hjertene deres, må dere elske.

`