Artykuły a Nowośći za miesiąc marzec, 2010

20. marzec 2010 /  Category: Świadectwa
Other languages: English, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Testimony Ruth

Ruth przyszła ze środowiska ateistycznego i w wieku 28 lat nic nie wiedziała o Bogu. Dwa lata temu Bóg objawił jej Siebie i doznała głębokiego nawrócenia. Była ochrzczona w wigilię Zmartwychwstania, w tym roku Wielkiego Jubileuszu, po 18 miesiącach katechezy, przy decydującym wpływie szkoły Matki Bożej w Medjugoriu.

27. marzec 2010 /  Category: Świadectwa
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Testimony Candace Evans

“Nazywam się Candace Evans, mam 43 lata i mieszkam w New Hampshire (w Stanach Zjednoczonych) z moim mężem i moim dziewięcioletnim synem. Moi rodzice, oboje zmarli, byli żydami. Moja matka była ateistką. W domu nigdy nie rozmawialiśmy o religii. Tak więc nie otrzymałam ani formacji, ani nauki duchowej, w czasie dzieciństwa ani później w życiu jako osoba dorosła.

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`