Artykuły a Nowośći za miesiąc sierpień, 2013

1. sierpień 2013 /  Category: Medjugorje - Nowośći, Festival Mladifest
Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, Polski
International Youth Prayer Festival 24 Medjugorje

Međugorje, 1. - 6. 8. 2012

„Przymnóż nam wiary!”

(Ew. Łukasza 17,5)

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`