Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 2000r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie


 

Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 2000r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie

Objawienie trwało około 5 minut, a rozpoczęło o się o 9:55. Matka Boża modliła się nad wszystkimi i wszystkich błogosławiła. Mirjana w szcze gólny sposób poleciła wszystkich chorych. Tym razem Matka Boża nic nie mówiła o tajemnicach.
Drogie dzieci! Nie poszukujcie daremnie pokoju i szczęścia w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwych rzeczach. Nie pozwólcie, kochając próżność, by wasze serca były zatwardziałe. Wzywajcie imienia mego Syna. Przyjmijcie Go do serca. Jedynie w imieniu mego Syna zaznacie w sercu prawdziwego szczęścia i prawdziwego pokoju. Tylko tak poznacie miłość Bożą i będziecie przekazywać ją dalej. Wzywam was, abyście byli moimi apostołami.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`