Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2000r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2000r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało około siedem minut. Ivanka przeżyła je wraz ze swoją najbliższą rodziną (mąż i troje dzieci). Matka Boża przekazała jej następujące orędzie:
Drogie dzieci! Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Ponownie wzywam was do pokoju, postu i modlitwy. Odnówcie modlitwę rodzinną i przyjmijcie moje błogosławieństwo.
Ivanka powiedziała, że Matka Boża była radosna i mówiła o szóstej tajemnicy.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`