Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 2001r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie


 

Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 2001r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie

Objawienie zaczęło się o 9:45 i trwało 5 minut. Wizjonerka Mirjana powiedziała, że Matka Boża sprawiała wrażenie zdecydowanej w słowach, błogosławiła obecnych i dała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości i miłosierdzia. Darujcie miłość jedni drugim, jak wasz Ojciec daruje wam. Bądźcie miłosierni (przerwa) sercem. Czyńcie dobre uczynki nie pozwalając by czekano na was zbyt długo. Każde miłosierdzie, które pochodzi z serca przybliża was do mego Syna.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`