Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2002r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2002r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Niech nie zmęczy was modlitwa. Mòdlicie się o pokój, pokój, pokój.
Matka Boża mówiła Ivance o pewnych szczegółach swojego życia, udzieliła nam matczynego błogosławieństwa. Matka Boża była radosna
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`