Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2002r.

ŻYJCIE MOIMI ORĘDZIAMI


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2002r. [O]

Drogie dzieci! Dziś modlę sie za was i z wami, aby Duch Swięty wam pomógł, i by umocnił waszą wiarę, abyście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które wam daję tutaj w tym świętym miejscu. Dziatki, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was, a ze mną, dziatki, jesteście bezpieczni. Pragnę wprowadzić was na drogę śwętości. Zyjcie moimi orędziami i wprowadźcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech staną się dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Maryja w czerwcowym orędziu obiecuje nam modlitwę i modli się z nami o moc Ducha Świętego. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu możemy wierzyć Bogu. Bez Ducha Świętego nie ma życia, miłości, zaufania, jedności. Kwestia ducha jest podstawowym problemem naszych czasów, środowiska, ziemi i życia na ziemi. Dzięki sile i mocy Ducha Świętego możemy się przybliżyć do Matki Królowej Pokoju, która przychodzi tu do nas. Ducha Świętego nie możemy mieć na własność, lecz możemy sprawić, aby On nas posiadał na własność. Bóg daje Go tym, którzy Go pragną i poszukują. Przez Ducha Świętego poznajemy Boga, siebie i świat. Modlitwa o Ducha Świętego nie jest łatwa, bo On nam odkrywa jak płytka i powierzchowna jest nasza wiara, jak często obcy jest nam Duch, o którym mówią Jezus i Maryja, a pokój, który obiecują daleki. Ktoś kiedyś powiedział: Nie módl się o dary Ducha Świętego jeżeli chcesz, żeby wszystko zostało po staremu.

Duch Święty działa tam gdzie jest Maryja. Wiemy o tym dzięki słowom archanioła Gabriela: «Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego cię osłoni» (Łk 1, 35) oraz dzięki słowom Jezusa skierowanych do apostołów, aby zostali w mieście aż do zesłania Ducha Świętego więc czekali na Zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku. Z Maryją możemy czuć się pewni, gdyż obiecała być z nami. Kto kocha Jezusa, pokocha i Maryję, a kto się modli do Maryi zostanie doprowadzony do Jezusa.

Czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego i czasem Maryi Matki Kościoła. Ona pod krzyżem stała się Matką Kościoła. Przyjmując z rąk Jezusa Jana za syna przyjmuje każdego z nas jako swoje dziecko. Jezus powiedział na krzyżu: wykonało się dopiero wtedy, gdy powierzył Jana Maryi, a Maryję Janowi tak jakby chciał powiedzieć, że takie macierzyństwo Maryi jest w Bożym planie zbawienia świata. Właśnie jako głowa domu, który odchodzi w drogę, gromadzi swoje dzieci, aby im powiedzieć w czasie mojej nieobecności słuchajcie Matki, uczyńcie wszystko co wam powie Lecz istotą wszystkich orędzi Matki Bożej są słowa wypowiedziane przez Maryję w Kanie Galilejskiej: uczyńcie wszystko to, co (Jezus) wam powie.

Dziękujemy Ci Matko Maryjo, że nas nie zostawiasz. Proszę cię prowadź nas drogą świętości, a Twoje orędzia niech będą nam drogowskazem i światłem na tym łez padole tak, abyśmy radośnie mogli żyć z Tobą aż do końca tam gdzie ty na nas czekasz.

Wypowiedzmy słowa podziękowania dla Królowej Pokoju, które wypowiedział o. Slavko Barbarić OFM z okazji 15 rocznicy objawień Matki Bożej: «Siedzę Podbrdo, o Maryjo na miejscu gdzie po raz pierwszy zobaczyły Cię przestraszone dzieci. Pragnę dzisiaj wypowiedzieć słowa podziękowania: dziękujemy Ci o Maryjo za każde Twoje objawienie. Dziękujemy Ci za każde Twoje orędzie i za każde słowo, a szczególnie za to, że nazywasz nas Twoimi drogimi dziećmi. Dziękujemy Ci, bo naprawdę uwierzyliśmy, że jesteśmy Ci drodzy i że nas kochasz. Dziękujemy Ci, że powiedziałaś, abyśmy się modlili i że w ten sposób zrozumiemy Twoją miłość i wtedy będziemy płakali ze szczęścia. Dziękujemy Ci, bo powiedziałaś, że jesteśmy dla Ciebie ważni i że bez nas nie możesz nic zrobić. Moja dusza na Twoim Podbrdo śpiewa Tobir pieśń dziękczynienia i z Tobą chwali Pana, bo posłał Cię do nas. Wiem, że jesteś pokorną służebnicą Pańską, ale pozwól mi abym Cię chwalił i błogosławił. Błogosławiona bądź o Maryjo Królowo Pokoju, woła moja dusza wraz z Elżbietą i całą wspólnotą parafialną. Skąd nam taka łaska, że Matka nasza przychodzi do nas. Błogosławię Cię wraz z wizjonerami i ich rodzinami. Błogosławię Cię wraz ze wszystkimi rodzinami, które Cię przyjęły i żyją w pokoju. Błogosławię Cię ze wszystkimi grupami modlitewnymi, bo uczysz nas modlitwy. Błogosławię Cię ze wszystkimi, którzy przybyli z bliska i z daleka, aby z nami się modlić. Błogosławię Cię wraz ze wszystkimi, którzy w czasie spowiedzi pojednali się z Bogiem, ze wszystkimi, którzy dzięki Twemu wstawiennictwu odnaleźli zdrowie duszy, ducha i ciała.

Błogosławię Cię wraz ze wszystkimi, którzy obchodzą tę rocznicę tu i na świecie. Błogosławię Cię za wszystko, co Bóg uczyni poprzez Ciebie. Błogosławię Cię wraz ze wszystkimi, którzy byli lub są przeciwni Twoim objawieniom, bo okażesz im swoją matczyną miłość. Z Tobą proszę Pana, aby uspokoił każde serce i obdarzył lud pokojem. Z Tobą modlę się do Boga za wszystkich chorych na duszy i ciele. Z Tobą modlę się do Boga za wszystkich, którzy ucierpieli podczas wojny, wszystkich prześladowanych i inwalidów. Z Tobą modlę się do Boga za wszystkich poległych obrońców i ofiary przemocy. Z Tobą proszę Pana, aby Twoje Niepokalane Serce wychwalane było wszędzie i aby dzięki Twemu wstawiennictwu pokój zapanował na świecie. Niech będzie pochwalony Pan Bóg Wszechmogący, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.»

Medziugorje 26. 6. 2002r.
o. Ljubo Kurtović OFM


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`