Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2003r.

PROŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2003r. [O]

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Odnówcie modlitwę osobistą, a w szczególny sposób proście Ducha Świętego, aby pomógł wam modlić się sercem. Dziatki, oręduję za wami i wszystkich was wzywam do nawrócenia. Jeżeli się nawrócicie to wszyscy wokół was będą odnowieni, a modlitwa będzie dla nich radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Najświętsza Maryja Panna przez wszystkie lata objawień prosi nas z taką samą miłością: „Dziś wzywam was do modlitwy” W te słowa wkłada serce i miłość do swych dzieci. Pragnie abyśmy się nawrócili, abyśmy byli szczęśliwi. Nie przepowiada przyszłości by zadowolić ludzką ciekawość, ale mówi czego dziś od nas chce Bóg. Ponieważ zrodziła Słowo Boże - Chrystusa - Bóg przemawia przez Nią podkreślając to, co jest dla nas najważniejsze.

„Odnówcie modlitwę osobistą.” Maryja przemawia do każdego serca. Nie zwraca się do mas, lecz do jednostki, do osoby, po imieniu. Mówi do ciebie i do mnie. Matka Boża wie, że świat można zmienić jeśli zacznie się od człowieka. Nic jednak się nie wydarzy jeżeli będziemy czekali aż inni się zmienią, aż staną się lepsi, aż inni zaczną się modlić, wybaczać, bardziej świadomie i odpowiedzialnie żyć i wierzyć. Łatwiej jest bowiem zmieniać innych aniżeli samego siebie.

Modlitwa jest środkiem, który nam pomaga się zmieniać. Jeśli modlitwa nas nie zmienia to powinniśmy zmienić albo modlitwę albo sposób w jaki się modlimy. Modlitwa dla samej modlitwy nie ma sensu jeśli nas nie zmienia, jeśli serce nie wzrasta i nie zbliża się ku Bogu. Dlatego Maryja mówi: „Proście Ducha Świętego” Św. Paweł w liście do Rzymian mówi: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26)

Pewien człowiek modlił się słowami: „Przyjdź Duchu Święty, do naszych miast, do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych spojrzeń, do naszych serc. Bez Ciebie czytamy książki, a nie jesteśmy mądrzejsi, bez Ciebie dużo rozmawiamy, a nie stajemy się sobie bliżsi. Bez Ciebie wszystko jest dla nas jedynie wydarzeniem, faktem i liczbą. Bez Ciebie nasze życie się rozpada na dni pozbawione sensu. Bez Ciebie nie ma wierności. Bez Ciebie myśli stają się gmatwaniną pojęć. Bez Ciebie technika nas przytłacza. Bez Ciebie kościoły stają się muzeami. Bez Ciebie modlitwa to czcza paplanina. Bez Ciebie uśmiech kamienieje. Bez Ciebie przyroda staje się pustynią. Przyjdź Duchu Święty nasza pustka przywołuje Twą pełnię. Przyjdź Duchu Święty zamieszkaj w naszym świecie.”

Możemy i powinniśmy dalej się modlić i wzywać Ducha Świętego, aby przyszedł i zstąpił na wszystkie obszary naszego życia, gdzie Ducha Świętego jeszcze nie ma. Potrzebujemy, aby zstąpił i wszedł do naszych rodzin, w których jest tak wiele niezrozumienia, nadużyć wykorzystywania i oskarżeń. Aby przyszedł tam gdzie panuje nienawiść, przekleństwo, pijaństwo i brak moralności. Tam gdzie ludzie są zniewoleni przez grzech i pogrążeni w rozpaczy.

„Jeśli się nawrócicie to wszyscy ludzie wokół was będą odnowieni.” Nie jest możliwie aby otaczający nas ludzie pozostali tacy sami jeśli weszliśmy na drogę nawrócenia. Dlatego Matka Boża mówi nam w orędziu z minionego miesiąca: „Zdecydujcie się na Boga, aby On w was i poprzez was zmieniał serca ludzi.”

Dlatego Bóg posyła do nas Matkę Maryję. A tam gdzie się Ona pojawi tam rozkwita obecność Ducha Świętego. Doznało tego wielu ludzi pielgrzymujących do Medziugorja z otwartym i skruszonym sercem, z pragnieniem by przez Maryję zbliżyć się do Jezusa. Tam gdzie jest Maryja tam jest też Duch Święty. Ona jest Oblubienicą Ducha Świętego. Wiemy o tym ze słów Archanioła Gabriela: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35) i ze słów Jezusa skierowanych do apostołów, by pozostali w mieście aż do obiecanego zesłania Ducha Świętego, a oni czekali na zesłanie Ducha Świętego trwając na modlitwie wraz z Maryją w Wieczerniku. Niech i dla nas Zielone Światki nie będą pozbawione Ducha Bożego, którego Bóg może nam darować przez Maryję.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje 26 maja 2003r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`