Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2003r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2003r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci, nie bójcie się, zawsze jestem z wami. Otwórzcie swoje serce, aby zagościły w nim miłość i pokój. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.
Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`